Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, lấy phải người đàn ông không ra gì thì còn biết tả sao cho hết nỗi khổXÍCH MÍCH CHUYỆN GIA ĐÌNH, CHỒNG KÉO LÊ VỢ KHẮP PHỐ...

Người phụ nữ đã khổ, lấy phải chồng vũ phu thì còn bút gì tả nổi nữa ?!


Clip: Đặng. T. Thảo