Tuyển Muay Việt Nam chơi lớn quá, thuê luôn đường lớn làm sàn tậpVa chạm giao thông, đại ka đầu trọc-xăm trổ định nhảy xuống "ăn thịt" người ta, ai dè xui xẻo cho anh trọc bởi đối thủ trước mặt anh trông có phần nhỏ con ấy, lại chính là Lê Hoàng Đức, nhà vô địch... giải Muay Thái quốc tế 2017
hic hic...chia bùn ạ...Video : Huỳnh Tâm / Gr otofun

Nhận xét