Đừng bao giờ đánh giá bất cứ ai qua cái vẻ bề ngoài của họ
Dạo biển sáng sớm thì thấy cái cảnh ám ảnh này. Đúng là không thể đánh giá bất cứ ai qua cái vẻ bề ngoài của họ :( Cơ bắp ngon lành thế cơ mà ...


[clip: Nguyễn Thành Long]