Đừng có thấy ai đưa gì cũng cắm đầu mà ăn nghe chưa ...Màn troll bạn bá nhất 1/4
Tội thằng nhỏ, chạy cắm đầu
Bà con có gì vui inbox cho Hóng nhanh nào ;)


Nguồn: Trần Trương Vĩnh/Hóng hớt bang

Loading...

0 nhận xét: