Đúng thật số hưởng lộc trời thì ngồi xe vểnh râu vẫn có cái tăm tia ...Đúng thật.số hưởng lộc trời thì ngồi xe vểnh râu vẫn có cái tăm tia....khúc nào ra khúc đó nuột thế mà tiếc lắm pha móc cứt mùi vùi dập cmn hết nhan sắc.


<nguồn : nguyễn việt trương thoa>

Loading...

0 nhận xét: