Xin chúc mừng Điện Máy Xanh đã ghi điểm trong mắt người hâm mộ ...Đây là lý do làm nhân viên chứ không bao giờ lên làm sếp được ...


[Nguồn: Vũ Tiến Dũng]