Xin info em cầm sâu. Ai bảo cứ xấu mới được đóng vai ácKhi bạn sợ sâu gần chết mà lũ bạn khốn nạn còn trêu..
Chạy tụt cả áo, vừa chạy vừa khóc...
Có đứa nào sợ sâu giống như này không? :3


Nguồn: N.B

Loading...

0 nhận xét: