Xin info em cầm sâu. Ai bảo cứ xấu mới được đóng vai ác

Khi bạn sợ sâu gần chết mà lũ bạn khốn nạn còn trêu..
Chạy tụt cả áo, vừa chạy vừa khóc...
Có đứa nào sợ sâu giống như này không? :3


Nguồn: N.B

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com