Ảnh kỷ yếu chụp theo kiểu đám cưới đồng tính!Ối giời ơi, hoá ra đây là chụp ảnh kỷ yếu!!!
Các bạn trẻ bây giờ nhiều ý tưởng thật.
Nguồn: LinhGemini LoveGió

Loading...

0 nhận xét: