Buông hai tay châm thuốc, lướt nhẹ như một cơn gió, thần thái như thế này thì ai còn so với chị nữaBuông hai tay châm thuốc, lướt nhẹ như một cơn gió, thần thái như thế này thì ai còn so với chị nữa.

Quá nguy hiểm...


Nguồn : Lê Thanh Quang