Các bạn còn nhận ra đây là Thác Bản Giốc không? Mỗi mùa lũ về ở đây biến thành biển nước


Các bạn còn nhận ra đây là Thác Bản Giốc không? Mỗi mùa lũ về ở đây biến thành biển nước, đâu đâu cũng là nước, chưa kể nguy hiểm. Không còn những hình ảnh tuyệt đẹp ở Thác Bản Giốc mà các bạn thấy nữa...


Ảnh : Lan Rừng Cao Bằng

Loading...

0 nhận xét: