Cận cảnh hội viên hội thánh Đức Chua Trời bị thánh nhập

CON YÊU MẸ NHƯNG CON PHẢI THEO THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI.

Lần đầu chứng kiến tận mắt cảnh này, đáng sợ quá.


Video: Nguyễn Huyền TrangNhận xét