Chị gái này bán rau quả nghi bị thôi lấy hết sạch tiền
NGHI VẤN NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ THÔI MIÊN MẤT SẠCH TIỀN

Xem trên mạng nhiều hôm nay nới tận mắt chứng kiến. Chị gái này bán rau quả bị thôi miên hay thuốc mê gì mà mất hết sạch tiền.

Thời buổi bây người tốt thì ít người xấu thì nhiều nên anh chị em ra đường nhớ cảnh giác và cẩn thận.


Nguồn: ‎Tuấn Black's‎