Có thanh niên nào ngày trước thua sấp mặt với mấy trò này không?

Có thanh niên nào ngày trước thua sấp mặt với mấy trò này không?


Nguồn: Phạm Nguyễn Trọng Nhân/KSĐPNhận xét