Còn đâu cái thời bắn bi, thả diều và chơi đuổi bắt nữaCòn đâu cái thời bắn bi, thả diều và chơi đuổi bắt nữa. Cái điện thọai nó đã tràn về tận quê để bắt mất tuổi thơ của các cháu mất rồi.

Ảnh: Thiên Đan Tuấn/KSĐP

Loading...

0 nhận xét: