Hình ảnh bầu trời Hà Nội khi cơn giông đi qua, lâu lắm mới thấy Hà Nội chìm trong mây đen


Hình ảnh bầu trời Hà Nội khi cơn giông đi qua, lâu lắm mới thấy Hà Nội chìm trong mây đen.

Ảnh : Nam Nguyễn - Tổng hợp

Loading...

0 nhận xét: