Khi bạn bán xăng rất có tâm nhưng vẫn bị đấm vỡ mồmKHI BẠN BÁN XĂNG RẤT CÓ TÂM MÀ VẪN BỊ ĐẤM VỠ MỒM

Ăn nhiều hoá chất độc hại nên con người ta bị điên rồi. Lưu manh phải có người trừng trị mới được.


Nguồn: Đời sống

Loading...

0 nhận xét: