Không chỉ là Hà Lội mà đó là Hà bơiKHÔNG CHỈ LÀ HÀ LỘI MÀ ĐÓ CHÍNH LÀ HÀ BƠI

Tắm xong mai bôi cả tấn thuốc ghẻ nước. Nhìn mặt thanh niên kiểu phê cần vãi...

Ảnh: Tuân Nguyễn