Nhà nào mà ác thế. Chơi bố nó quả camera trước cửa thế này thì còn làm ăn gì được nữa...Nhà nào mà ác thế. Chơi bố nó quả "cam" trước cửa thế này thì còn làm ăn gì được nữa...
Đạo chích thời nay củng khó nhằn lắm các bác ơi.


Nguồn : jay cee / Hóng Hớt Bang

Loading...

0 nhận xét: