Nhà nào mà ác thế. Chơi bố nó quả camera trước cửa thế này thì còn làm ăn gì được nữa... - Hóng blog, Hóng facebook, Hóng biến, Hóng mỗi ngày, Hóng hớt showbiz

Hot

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Nhà nào mà ác thế. Chơi bố nó quả camera trước cửa thế này thì còn làm ăn gì được nữa...
Nhà nào mà ác thế. Chơi bố nó quả "cam" trước cửa thế này thì còn làm ăn gì được nữa...
Đạo chích thời nay củng khó nhằn lắm các bác ơi.


Nguồn : jay cee / Hóng Hớt Bang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad