Tưởng không Phê ... ngờ đâu lại Phê không tưởng
ĐẲNG CẤP "CỎ" MADE IN VIETNAM

Tưởng không Phê ..... ngờ đâu lại Phê không tưởng

Trong không gian thật tiên lãng hút thuốc lào Nghệ An
Hãy ném em cái điếu cày
Và anh cho em xin que diêm, que đóm với cốc nước để hãm phê (Anh cho em hãm đi)
Anh đỡ em cái nhệ (Anh đỡ em đi)
Cho em xin xin anh bi nữa, anh nghe
anh ơi bật lửa châm cho em, bật lửa và châm cho em, anh nhé!
Cho em cho em đổ trong vòng tay anh
Môi em liền kề, anh!
Em đang phê, em đang phê, em phê lắm rồi!


Cre : Lê Hùng