Bàng hoàng sau trận lũ quét, người dân bản Tham Còn rồng rắn cõng đồ tháo chạyBàng hoàng sau trận lũ quét, người dân bản Tham Còn rồng rắn cõng đồ tháo chạy khỏi dòng suối ngổn ngang hàng nghìn khối đá.


Nguồn: Vietnamnet

Loading...

0 nhận xét: