Bọ ngựa lực sĩ cân cả sư tử đá luôn mới da man

BỌ NGỰA LỰC SĨ CÂN CẢ SƯ TỬ ĐÁ LUÔN.

Bú phải cái gì mà mạnh dữ vậy má.


Via: tik tokNhận xét