Cảnh báo thịt trâu hun khói đểu bên trong chẩy keo như nhựa đường

CẢNH BÁO THỊT TRÂU HUN KHÓI FAKE

Mua được gói thịt trâu hun khói để đêm hôm nhắm với tí bia xem WC cũng không yên. Chả hiểu kiểu gì mà cho vào lò vi sóng để 3 phút bên trong chẩy keo như nhựa đường..
Hốt cả hền, anh em mua về bó cẩn


Nguồn: Nguyễn Viết Chiến

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com