Chân dung ông chồng của năm đây rồiCHÂN DUNG ÔNG CHỒNG CỦA NĂM

Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng"
Học hỏi nhé các ông, chồng là cứ phải thế này


Loading...

0 nhận xét: