Chưa sõi tiếng mà không chịu thiệt luôn, thua ông kễnh conNhóc tì mới bập bẹ biết nói
Sai bị Má la mà cãi cứ nhem nhẻm cãi
Chưa sõi tiếng mà không chịu thiệt luôn , thua ông kễnh con


P/s : Cute và đáng yêu ghê luôn