Có tới 70% số chị em ở phòng GYM sau khi được hỏi đều thú nhận có thú vui nhìn vếu đàn ôngĐI TẬP GYM LÀ ĐỂ NHÌN VẾU.

70% số chị em ở phòng GYM sau khi được hỏi đều thú nhận có thú vui nhìn vếu đàn ông. Số còn lại thích nhìn chỗ khác.


Video: Nguyễn Dương

Nhận xét