Cuối năm rồi nên mấy thanh niên số hưởng thật
Cuối năm rồi nên mấy thanh niên số hưởng thật
Tao cứ nghĩ yêu nhầm người là đau đớn nhất cho đến khi biết học nhầm trường cũng thốn không kémNguồn: Ngọc Thảo / gr trường người ta