Giờ đi grab lên xe phải chào hỏi nha các bác. Không là có chuyện ngay đấyGiờ đi grab lên xe phải chào hỏi nha các bác. Không là có chuyện ngay đấy

Kẻ 8 lạng người 1 cân, chã bên nào thua bên nào. Khô héo lời.


< nguồn : Phuc Truong >

Loading...

0 nhận xét: