Kẻ nhiễm HIV dâm ô bé gái 11 tháng tuổi bị phạt 30 tháng tùKẺ NHIỄM HIV DÂM Ô BÉ GÁI 11 TUỔI BỊ PHẠT 30 THÁNG TÙ

Với hắn chỉ là 30 tháng tù, nhưng với cô bé 11 tuổi, tội ác hắn gây ra ảnh hưởng đến cả cuộc đời.Nguồn: Đời sống