Khi sự nghiệp nhảy đồ đặt tới mức đỉnh cao

THANH NIÊN NHẢY ĐỒ CỦA BẠN NHANH NHƯ CHỚP

Skill nhảy đồ thần thánh quá!!! Nể thanh niên thật, đồ bạn mình cũng không tha @@


Nguồn: KSĐPNhận xét