Ngăn chặn kịp thời cô gái lên cầu Chương Dương tự sát!NGĂN CHẶN KỊP THỜI CÔ GÁI LÊN CẦU CHƯƠNG DƯƠNG TỰ SÁT!

Một chân đã thò ra ngoài lan can rồi, may thế là vẫn kéo tay lôi lại được...


Loading...

0 nhận xét: