Những lời nói chỉ có thể được nói ra từ những kẻ không có học

Những lời nói chỉ có thể được nói ra từ những kẻ không có học.
Nghề nào cũng là nghề, cớ gì lại dám xúc phạm nặng nề một người lương thiện lớn tuổi như thế?


Nguồn: Camera giấu kín

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com