Quả Bolero nghĩa địa truất thế nhỉ. Vui buồn gì các bác cũng ra MV thật vãiQUẢ BOLERO NGHĨA ĐỊA TRUẤT THẾ NHỈ. VUI BUỒN GÌ CÁC BÁC CŨNG RA MV ĐỀU VL

Giọng hát thì đỉnh rồi nhưng giạo này thấy bụng các bác hơi lớn đấy,,,


< nguồn : Nguyễn Cao Bolero Vịnh >

Loading...

0 nhận xét: