Thanh niên hay đớp nhất năm

THANH NIÊN HAY ĐỚP NHẤT NĂM

Nêu cao hơn nữa khẩu hiệu chết no còn hơn sống đói. nhìn oách đấy nhưng dễ ăn chuối xanh vãi...


clip: Dương Quang / hhdp

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com