Thanh niên tuej nhiên như ruồi vào nhà phá két sắt như chốn không ngườiTHANH NIÊN TỰ NHIÊN NHƯ RUỒI VÀO NHÀ CẦM THUỔNG PHÁ KÉT HỘ CHỦ NHÀ.

Vào nhà phá két sắt như chốn không người. Chủ nhà thấy lại tưởng bạn của con gái. nhưng cuối cùng thanh niên củng không thoát được.

Xin lỗi ư...? quá muôn rồi. Nghe bảo người ở Hải Dương


< Nguồn : Nguyễn Thành Luân >

Loading...

0 nhận xét: