Thanh niên tuej nhiên như ruồi vào nhà phá két sắt như chốn không người

THANH NIÊN TỰ NHIÊN NHƯ RUỒI VÀO NHÀ CẦM THUỔNG PHÁ KÉT HỘ CHỦ NHÀ.

Vào nhà phá két sắt như chốn không người. Chủ nhà thấy lại tưởng bạn của con gái. nhưng cuối cùng thanh niên củng không thoát được.

Xin lỗi ư...? quá muôn rồi. Nghe bảo người ở Hải Dương


< Nguồn : Nguyễn Thành Luân >

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com