Thiệp hồng trao tay bay ngay tạ thóc
Thiệp hồng trao tay bay ngay tạ thóc.

Cô dâu chú rể số hưởng thế chứ lị, Cưới xong không lo bị đói chắc chắn luôn. Nể hội bạn thân này vc.


nguồn : Phúc Trương