Trộm chó bằng Exciter là xưa rồi, nay lên cả 4 bánh đi trộm chó. Hãi thật!Trộm chó bằng Exciter là xưa rồi, nay lên cả 4 bánh đi trộm chó. Hãi thật!
Vụ việc xảy ra tại Bắc Từ Liêm nhé.


Nguồn: Phan Tuấn