Trộm gì chứ trộm xe cứu thương thì khó tiêu thụ lắmTrộm gì chứ trộm xe cứu thương thì khó tiêu thụ lắm