Được thôi, bố mẹ đuổi con thì con đi, con giận có tí mà bố mẹ đuổi cả con đi...
Được thôi, bố mẹ đuổi con thì con đi, con giận có tí mà bố mẹ đuổi cả con đi. Bố mẹ cứ chu đáo, lấy cả đồ cho và mở cả cửa dọn đường đi, hầyy..


Video : Duong Thuong