Vâng đây là cháo chim chồng em nấu cho em dưỡng thai các mẹ ạ

CHÁO, CHIM KHÔNG THUỘC VỀ NHAU.

Vâng đây là cháo chim chồng em nấu cho em dưỡng thai các mẹ ạ, cháo chim đấy
Chim nguyên chim, cháo nguyên cháo và nước nguyên nước, hành thì nổi lõng bõng
Nuốt mà cảm động rớt nước mắt

Nguồn: Bim Nguyễn/ không sợ chó

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com