Vâng đây là cháo chim chồng em nấu cho em dưỡng thai các mẹ ạCHÁO, CHIM KHÔNG THUỘC VỀ NHAU.

Vâng đây là cháo chim chồng em nấu cho em dưỡng thai các mẹ ạ, cháo chim đấy
Chim nguyên chim, cháo nguyên cháo và nước nguyên nước, hành thì nổi lõng bõng
Nuốt mà cảm động rớt nước mắt

Nguồn: Bim Nguyễn/ không sợ chó