Bây giờ mới thực sự hiểu cái từ sợ vãi XÍT

BÂY GIỜ THÌ MÌNH MỚI HIỂU THỰC SỰ TỪ SỢ VÃI XÍT

Bọn này thích được hót cứt hay sao mà nó cười ghê thế nhỉ.? Khặc khặc khích khích tý tao được hót cứt ý.
Nhận xét