Bố mẹ so sánh con nhà người ta là có lý do và đáng được cảm thông

BỐ MẸ SO SÁNH "CON NHÀ NGƯỜI TA" LÀ CÓ LÝ DO VÀ ĐÁNG ĐƯỢC CẢM THÔNG

"Mình chính là hy vọng thay đổi những sai lầm của bố mẹ mình. những thiếu sót, khuyết điểm mà họ đã từng không làm được"

Dành cho các bạn trẻ.


Via: Kinglive

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com