Các thanh niên nghe cho thật rõ nhớ cho thật kĩ nhé

CÁC THANH NIÊN NÊN NGHE THẬT RÕ NHỚ THẬT KĨ NHÉ...

Vâng con không còn gì để mất. Ba má vớt con nốt lần này. Trận chung kết con sẽ trả hehehe.


< nguồn : THVL1 >Nhận xét