Chỉ có con này có được gọi là pet không nhỉ???

Chỉ có con này có được gọi là pet không nhỉ???

P/s: Mấy con bò bê này đáng yêu zl. Nhớ mấy hôm trc có con bê đi lạc đứng trc cổng nhà t. T chạy ra nghịch đầu nó, thấy nó ngoan như cún con ý, cưng vch


Nguồn : Ngọc Trai / Group: Hóng Hớt Bang

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com