Có bác nào thử món nướng theo cách này chưa?

Có bác nào thử món nướng theo cách này chưa?

Nhận xét