Có bác nào thử món nướng theo cách này chưa?Có bác nào thử món nướng theo cách này chưa?