Con rể vác bình gas đến đốt nhà bố vợ!

CON RỂ VÁC BÌNH GAS ĐẾN ĐỐT NHÀ BỐ VỢ!

Không biết nhạc phụ đắc tội gì mà thằng con rể đến nổi lửa lên như thế!

Klq mà cả xóm rút hết xuống cuối đứng, riêng chị hàng xóm mặc bình ga thì đang xì, chị vẫn bế con ra cửa hóng, can đảm vãi xít.


Nguồn: Nguyễn Diệu Ngân

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com