Container lật nhào hàng trăm thùng bia vỡ tan hoang

CONTAINER LẬT NHÀO HÀNG TRĂM THÙNG BIA VỠ TAN HOANG.

Vụ việc vừa xảy ra tại đường tránh Thanh Hóa. Đoạn đường vẫn nổi tiếng là "Nỗi kinh hoàng chưa có hồi kết" của cánh tài xế.

Nhận xét