Cột điện cháy nổ như pháo hoa tại Huế

CHÁY CỘT ĐIỆN NỔ NHƯ PHÁO HOA HUẾ.

Nắng thế này mà mất điện rồi chăng dây 2 ngày ko có điện . Ôi thôi . Phê như con tê tê.

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com