Do ảnh hưởng của bão số 3 khiến thuỷ triều dâng, sóng đánh rất dài và mạnh ở biển Quất Lâm

QUẤT LÂM KHI MÙA BÃO ĐANG VỀ

Do ảnh hưởng của bão số 3 khiến thuỷ triều dâng, sóng đánh rất dài và mạnh ở biển Quất Lâm, Nam Định.

Nhìn như là những đoàn tàu cao tốc đang chạy 500km/h trên đường ray vậy


[share: Giao Thuỷ quê tôi]

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com