Giọt nước mắt người em lội sông sang thăm anh

GIỌT NƯỚC MẮT NGƯỜI EM LỘI SÔNG SANG THĂM ANH

Cuối cùng cá quý giá nhất trên đời vẫn là tình nghĩa, Nhìn những giọt nước mắt của người em rơi xuống khi lội qua cả khúc sông chỉ để thăm anh bệnh tật thật khiến người ta khó cầm được lòng mình.


< Nguồn :Nguyen Trung Nhan >

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com