Hai người Pháp thiệt mạng trong ngày mừng chiến thắng

HAI NGƯỜI PHÁP THIỆT MẠNG TRONG NGÀY MỪNG CHIẾN THẮNG

Niềm vui dường như chẳng còn trọn vẹn khi có 2 người được xác nhận đã tử vong trong những cuộc ăn mừng thâu đêm tại Pháp vào ngày hôm qua.


Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com